Review ‘Toen god een konijn was’

“Toen god een konijn was” is het debuut van Sarah Winman.
De achterflap zegt:
Toen god een konijn was is een roman over een kindertijd, over opgroeien, over vriendschap en familie, triompf en tragedie en alles daartussenin. Maar bovenal is het een roman over de liefde in al haar vormen.”

Voor mij was het veel niet van de achterflap.
Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel over de  kindertijd van de ik-persoon, het tweede deel over een jong-volwassen periode. Daarmee zou het kunnen gaan over kindertijd en opgroeien, maar in mijn beleving waren dat alleen maar ‘tools’ om het echte verhaal te vertellen. Datzelfde geldt voor triomf en tragedie en vriendschap en familie.

Voor mij ging het boek niet over liefde in al haar vormen. Het boek gaat over gevoelens. Niet alleen liefde, ook jaloezie, haat, onzekerheid, vertrouwen, etc.

Het boek leest snel weg. Heel complex is het niet. Hooguit worden sommige karakters zo weinig uitgewerkt, dat je als de persoon na 35 pagina’s ineens weer genoemd wordt je denkt: wie was dat ook al weer. Maar dat geeft niet, want het boek gaat niet over die mensen. Evenals het niet gaat over de gebeurtenissen die in het boek voorbij komen.
Dat kan meteen ook het onbevredigende zijn aan het boek. Waar gaat het over? Wat is het plot? Waar gaat het naartoe?

Laat je dat allemaal los, dan is het een fijn boek voor even tussendoor en misschien wil ik de tweede van Winman ook wel lezen.

English:

“When God was a Rabbit” is the debut of Sarah Winman.
The back cover says:
“When God was a Rabbit is a novel about childhood, about growing up, friendship and family, triumph and tragedy and everything in between. Above all, it’s a novel about love in all its forms. ”

For me it was not much of the back cover.
The book has two parts. The first part tells about the childhood of the narrator, the second part of her young-adult period. This could suggest the book is about childhood and growing up, but in my opinion these are only ‘tools’ to tell the real story. The same goes for triumph and tragedy and friendship and family.

For me the book was not about love in all its forms. The book is about feelings. Not only love, but also jealousy, hatred, insecurity, trust, etc.

The book is a fast read. It is not that complex. The only complexity is that there’s an introduction of a lot of characters that you don’t remember, but will come around again. But that’s OK, because the book is not about those people. As it is not about the events happening in the book.

This can also be unsatisfactory. What is the book about? What’s the plot? Where does it go?

In the end, it’s a nice book for a fast read and maybe I will also pick up the next one Winman writes.